Welkom kind

De komst van een kind wil je op een bijzondere manier vieren, samen met vrienden en familie.
Een ritueel vieringmoment biedt je de mogelijkheid stil te staan bij de betekenis van het 'nieuwe leven' voor jezelf, je gezin en je directe omgeving. Je kan je vreugde en dankbaarheid uitdrukken en je engagement uitspreken in en met een groep mensen om je heen.
Je kan eventueel ook stilstaan bij een moeilijke periode in de zwangerschap, bij de geboorte of bij de adoptie van je kind.
De viering kan je thuis organiseren, in een feestzaal, tijdens een babyborrel of op een voor jou betekenisvolle plek.

De O de Vie ritueelbegeleider zoekt met jou mee hoe dit feest een zinvolle en symbolische betekenis kan krijgen en hoe het kind kan opgenomen worden in een gemeenschap met een langere traditie.

Rituele begeleiding aanvragen