Vieren met kinderen

Traditionele overgangsmomenten die gevierd worden bij kinderen zijn de overgang van kleutertijd naar lagereschooltijd en het begin van de puberteit. Het zijn uitgelezen momenten om terug te kijken naar wat nu definitief voorbij is en voorzichtig vooruit te blikken naar nieuwe mogelijkheden.
Een ritueel kan ook helpen bij het afsluiten van een moeilijke periode in het leven van je kind en/of je gezin om samen kracht te vinden en verder te gaan.
Ook andere belangrijke gebeurtenissen in het leven van je kind kunnen het waard zijn om bij stil te staan en gedeeld te worden.

O de Vie begeleidt de ouders en kinderen in het creëren van een persoonlijk, kleurrijk vieringmoment met sprekende, speelse rituelen en symbolen, muziek, teksten en materialen op maat van het kind. De inbreng van je kind en je gezin staan hierbij centraal.

Rituele begeleiding aanvragen