Vieren

Vele gebeurtenissen in het leven zijn het waard om gevierd te worden.
O de Vie wil met veel plezier en creativiteit samen met jou vormgeven aan jouw bijzonder moment.

Elke viering is maatwerk. We vertrekken vanuit je eigen leefwereld.
We zoeken samen rituelen en symbolen (teksten, muziek, voorwerpen enz.) voor een persoonlijke viering.
We bespreken met wie je je voor dit bijzondere moment wil omringen.
We zoeken uit hoe de genodigden actief bij het ritueel kunnen betrokken worden.

Ook kinderen kunnen we een actieve plaats in het gebeuren geven.
De viering vindt plaats op de plek van eigen keuze: thuis, in een feestzaal, of op een locatie met een persoonlijke betekenis.
Je voert enkele voorbereidende gesprekken met een ritueelbegeleider om tot een persoonlijke invulling te komen.
De aanvrager kan het rituele moment zelf leiden of laten begeleiden door een O de Vie medewerker.

Welkom kind Kindervieringen Bijzondere levensmomenten Huwelijk en samenwonen