Huwelijk - Samenwonen

Huwen of samenwonen houdt een wederzijds engagement in.
Dit engagement uitspreken tijdens een plechtigheid gebeurt in aanwezigheid van 'getuigen': familie, vrienden, kennissen.
Deze getuigen ondersteunen mee de toekomst van de relatie.

Jullie willen deze plechtigheid op een heel persoonlijke, symbolische en creatieve wijze vorm en inhoud geven. O de Vie helpt jullie daarbij.
Ook als jullie als koppel niet eenzelfde geloofsovertuiging of levensfilosofie delen, vormt dit geen obstakel om er een mooi, respectvol en onvergetelijk moment van te maken.
Het ritueel vieringmoment kan je thuis organiseren, in een feestzaal, of op een voor jullie betekenisvolle plek.

Rituele begeleiding aanvragen