Herdenken

Als achterblijver heb je nood aan ruimte, tijd en taal om je geliefde op een persoonlijke en creatieve wijze te herdenken en gedenken.

Bij ‘herdenken’ roep je herinneringen aan een dierbare overledene terug op.
Bij 'gedenken' breng je haar/zijn ideeën, inspiraties, handelingen, ervaringen, uitdagingen… terug in het midden.
Zijn/haar volle identiteit komt opnieuw aan het licht en geeft je weer hoop en kracht.

Verlies gaat een leven lang mee en blijft deel uitmaken van je identiteit.
Maar als je verlies ter sprake kan brengen, dan wordt het een beetje leefbaarder.

O de Vie zoekt samen met jou, je familie en vrienden hoe je zo een herdenken en gedenken kan invullen,
op de plek die je zelf uitkiest
met mensen die je zelf verkiest
in een taal, vorm en met symboliek die je familie- of vriendenkring vertrouwd is.

Rituele begeleiding aanvragen